ทีม XRB Galaxy เปิดโรดแมป Bitkub Metaverse ณ งาน Bitkub Chain The NEXT Chapter เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 พร้อมชู 6 Features หลัก ซึ่งประกอบไปด้วย EXPLORE / SOCIALIZE / TRADE / PLAY / WORK / CUSTOMIZE

นอกจากนี้ยังได้จัด Game Station เปิดประสบการณ์สุด Exclusive ให้ได้ลองกัน ทั้งการเดินสำรวจภายใน Bitkub Metaverse และฟังชั่น VR ในการเดินชม Bitkub NFTs Gallery อีกด้วย

XRB Galaxy

Extended Reality and Beyond

ช่องทางการติดต่อ XRB Galaxy

Official Website : XRB Galaxy

https://www.xrbgalaxy.com

Facebook Page: XRB Galaxy

https://www.facebook.com/XRBGALAXY

Twitter : XRB Galaxy

https://twitter.com/XRBgalaxy