ภาพบรรยากาศงาน Job & Education Fair #10 ที่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ขอขอบคุณทางคณะที่เชิญเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานที่น่าประทับใจในครั้งนี้ครับ

We would like to thank the Faculty of ICT, Mahidol University, Salaya Campus for letting us be a part of the 10th Job & Education Fair. The visitors were particularly lovely (as in enthusiastic, that is 😁).